پیشینه‌ی نرم افزار:

سامانه مدیریت تجهیزات دیتاسنتر اپنادیتاواحد بازاریابی اپناتک در جهت نیازسنجی نرم‌افزارهای سازمانی به این مهم دست یافت که نیاز به وجود سامانه‌ای یکپارچه برای مدیریت تجهیزات دیتاسنتر بشدت احساس میشود لذا با بررسی‌های بعمل آمده مشخص شد که در حال حاضر سامانه ای یکپارچه و تحت وب که بتواند جهت مدیریت دیتاسنترهایی که به شکل غیر متمرکز مشغول به فعالیت می‌باشند وجود ندارد، به همین دلیل واحد تحقیق و توسعه مطالعات خود را در جهت تولید سامانه مذکور آغار و پس از ماه‌ها تلاش بی وقفه موفق به ارائه‌ی طرح تولید سامانه تحت وب اپنادیتا شد…