پشتیبانی و نگهداری نرم افزار یکی از مهمترین تعهدات تولید کننده آن می باشد.
استفاده از کارشناسان خبره و متعهد در واحد پشتیبانی اپناتک یکی از اهداف اصلی این شرکت می باشد که با به بکارگیری تکنولوژی روز در این زمینه نیل به این هدف روال دقیق تری خواهد گرفت.کارشناسان اپناتک با تعاملی که با واحد تحقیق و توسعه و تیم تولید این مجموعه دارند می توانند خدماتی مناسب با نیاز کاربران را ارائه دهند.
پشتیبانی و نگهداری پایگاه های داده در سطح Enterprise

این صفحه در حال بروزرسانی می‌باشد، لطفا بعدا مراجعه کنید